Условия за ползване

І. Общи условия

1). В наличния текст се съдържат Общи условия, съгласно които фирма „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД (ЕИК 201768229) предоставя своите услуги на Потребителите посредтвом собствения си интернет сайт Sonno.bg. Тази интернет платформа спомага за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи /потребители/.

2). Настоящите условия по договора обвързват съответните страни - „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД (ЕИК 201768229), от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта http://sonno.bg.

3). Потребителят изрично се съгласява и приема изцяло да спазва настоящите Общи условия. Всяко действие от страна на Потребителя, след като страницата http://sonno.bg е заредена, представлява съгласие с Общите условия.

4). Действията на Потребителя могат да бъдат „активни” или „пасивни”. Под „активни” действия се има предвид – всяко кликване/натискане/селектиране на елетронна връзка; избор на продукт; пазаруване и др. Под „пасивни” действия се има предвид – оставане на интернет страницата след зареждане в браузъра на Потребителя.

5). Посещението, разглеждането и пазаруването на и от онлайн магазина http://sonno.bg не изисква задължителна регистрация на Потребителя.

6). ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД (ЕИК 201768229) има право по всяко време, едностранно и без предварително известие, да променя съдържанието на сайта и настоящите Общи условия за използването му. При изменения на Общите условия за ползване на онлайн магазина http://sonno.bg, то те ще бъдат публикувани и достъпни за всички Потребители.

 

ІІ. Условия за регистрация

1).  Регистрацията на Потребителя в интернет платформата http://sonno.bg е по желание. С регистрацията си, Потребителят получава персонализиран профил за идентификация. Потребителят има право да променя първоначално въведените от него данни при регистрацията. Потребителят изрично се съгласява, че онлайн магазинът http://sonno.bg има право да събира и използва подадената от него информация във връзка с ползване на услугите на http://sonno.bg.

2). При желание за регистрация от страна на Потребителя, то той доброволно предоставя необходимите данни за целта. Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни в регистрационната форма. В случай че Потребителят предостави невярна информация или не актуализира своевременно настъпилите промени в поднесените данни, Sonno.bg има право без предизвестие да прекрати достъпа до профила на Потребителя.

 

ІІI. Условия за поръчки на продукти

1).  Поръчка и закупуване на стока от онлайн магазина може да бъде осъществена от всеки един Потребител със или без регистрация в интернет платформата http://sonno.bg. Потребителят може да направи покупка като регистриран потребител в сайта или като „гост”.

2).  Поръчка за даден продукт може да бъде направена и чрез услугата „експресна поръчка без регистрация”. Тук се изисква Потребителят да посочи име и телефон за контакт, като в рамките на работния ден служител на „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД (ЕИК 201768229) ще се свърже със съответното лице за потвърждаване на поръчката и поясняване на детайлите по изпращането на стоката.

3). При страндартна поръчка от регистриран потребител или „гост”, Потребителят въвежда освен данни за доставка, също и начин на плащане, телефонен номер за връзка.

4). След финализиране на поръчка в онлайн магазина http://sonno.bg, на посочения от Вас телефон за контакт, ще получите потвърждение за заявката си от служител на „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД (ЕИК 201768229).

5). ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД (ЕИК 201768229) си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през онлайн магазина, ако попълнените данни на Потребителя не са некоректни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Служител на „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД  е задължен да уведоми Потребителя за това на предоставения телефонен номер за връзка.

6). Потребителят е в правото си да откаже или промени поръчка преди нейното потвърждение от служител на „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД . В случай на отказ от поръчка, ако Потребителят вече е заплатил сумата чрез някой от наличните методи за плащане, то сумата ще бъде възстановена в срок от 7 /седем/ работни дни.

7). Потребителят заплаща стойността на покупката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, служител на „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който Потребителят има право да приеме или да откаже.

 

ІV. Методи за плащане на поръчка

1). Наложен платеж;

2). Easypay.bg;

3). PayPal. /Ако изберете плащане с Paypal, можете сами да изберете валутата си./

 

V. Срок и цена на доставката

Доставката при поръчка от онлайн магазина http://sonno.bg, в рамките на Република България, е на стойност 5 лв. с ДДС със Speedy. За поръчки над 45 лв. е доставката е БЕЗПЛАТНА. Срокът за доставка е два работни дни. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, служител на „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД е длъжен да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

 

VI. Доставка на стока

1). Потребителят получава стоката от служител на куриерска компания, с която „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката, Потребителят получава платежно нареждане, а също и подписва прилежащите документи, които удостоверявават получаването на стоката.

2). В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на този срок за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката.

 

VII. Отказ от стока

1). Потребителят има право да откаже заявената стока, ако доставеният продукт не съответства на поръчания от него или ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена. В този случай Потребителят следва да информира служител на „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД за това като позвъни на телефон: 0878 37 60 44.

 2). Потребителят има право да върне закупена от него стока от онлайн магазина в срок от 7 /седем/ работни дни от доставката като разходите за доставка на върнатата стока са за негова сметка. Продуктът трябва да бъде в оригиналната си опаковка, документация и в отличен търговски вид.

В този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума в 15-дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него.

 

VIII. Гаранционни условия

Всички артикули, предлагани в онлайн магазина http://sonno.bg са нови. ДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД не носи отговорност за повреда на стоката, когато тя не е правилно третирана и не са стриктно спазени инструкциите за използването й.

 

IX. Цени в онлайн магазина

„ДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД си запазва правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко едно време, без да се задължава предварително да уведоми за това Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в онлайн магазина http://sonno.bg, по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

 

X. Защита на личните данни

1). Съобразно Закона за защита на личните данниДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна при регистрацията на Потребителя в онлайн магазина  http://sonno.bg - освен в случаите на случайно събитие, формажорни обстоятелства или злоумишлени действия на трети лица.

2). Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на „ДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД при ползване от него на онлайн магазина http://sonno.bg, както и на поправка на тези Лични данни.

3). Потребителят попълва регистрационната форма, в която , „ДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД обозначава полета за попълване със задължителни или доброволно поднесенни данни от личен характер за Потребителя. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 

4). Приемайки настоящите общи условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от „ДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

5). Регистрацията в сайта е доброволна и следва Потребителят да предостави, данни, които са верни, пълни и точни и при промяна, да ги актуализирате своевременно. Никаква част от тези данни няма да бъде използвана за други цели или предоставяна на трети лица.

6). С настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да откаже обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: sales@sonno.bg

7). С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в Sonno.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от „ДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

 

X. Други условия

1). „ДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това Потребителя.

2). „ДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – форсмажорни обстоятелства и други.

3). С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Sonno.bg.

 4). „ДЖЕЙ СИ СПОРТ” ЕООД си запазва правото да променя условията на промоциите на отделни продукти, предлагани в онлайн магазина http://sonno.bg.

5). За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Информацията, която е публикувана http://sonno.bg е собственост на „ДЖЕЙ СИ СПОРТ ЕООД (ЕИК 201768229).  

Върни До Горе